Tìm hiểu về Gỗ cẩm chỉ và đặc điểm hình thái của Gỗ cẩm chỉ?

Gỗ cẩm là một loại gỗ tốt, chắc chắn ít bị mối ăn hay nứt vỡ. Gỗ cẩm có nhiều loại như gỗ cẩm chỉ, cẩm sừng, cẩm nghê, cẩm vân… Gỗ cẩm có nhiều chi họ khác nhau và phân bố rộng khắp nơi tùy thuộc vào địa lý của mỗi vùng. Gỗ cẩm ngoài … Read more

Liên Hệ