Đình Thụy Phiêu – Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Hà Nội

TỔNG QUAN Đình Thụy Phiêu trước thuộc xã Thụy Phiêu, tổng Thụy Phiêu, châu Minh Nghĩa, phủ Quảng Oai, trấn Sơn Tây; nay thuộc xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đình còn có tên là đình Nhang Phiêu, theo một tên cũ của làng. Trong đình có ngai thờ và bài … Read more

Liên Hệ