admin

Nhà gỗ cổ truyền Bắc Bộ và ông ” Nguyễn Hoàng Lâm “

Ở Bắc Bộ Việt Nam xưa, trong việc làm nhà, làm được một ngôi nhà gỗ Bắc Bộ là cả một sự kỳ công, là cả một cơ nghiệp. Kiến trúc nhà gỗ cổ Bắc Bộ, bao đời, đã là niềm tự hào của người Việt, đã là kiến trúc dân gian – dân sự, …

Quy trình thiết kế thi công báo giá nhà gỗ bắc bộ

Nhà thờ họ 4 mái. 3 gian, bố cục hình chữ Nhất

“Với mong muốn bảo tồn, giữ gìn những nét đẹp tinh tế, giá trị trường tồn của những ngôi nhà gỗ bắc bộ, đình đền và những ngôi chùa cổ……Chúng tôi đang cùng những người nghệ nhân của làng nghề Trường Yên, Chàng Sơn, Sơn Đồng…luôn cố gắng đặt mọi tâm huyết, tinh hoa vào …